Chaopraya Abhaiphubet

Chaopraya Abhaiphubet Hospital : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 3

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Chaopraya Abhaiphubet Hospital : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 3
Pano description: 

Abhaiphubet Chaopraya Hospital Foundation

32/7 Moo 12

Tambon Tangam Amphor Mueang
Prachin Buri 25000

Tel.

0-3721-3610,0-3721-1088 Ext. 3151,3883

Fax

0-3721-1523,0-3721-2179

E-mail

webmaster@abhaiherb.com

Chaopraya Abhaiphubet Hospital : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Chaopraya Abhaiphubet Hospital : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2
Author: 
poj1967
Pano description: 

Abhaiphubet Chaopraya Hospital Foundation

32/7 Moo 12

Tambon Tangam Amphor Mueang
Prachin Buri 25000

Tel.

0-3721-3610,0-3721-1088 Ext. 3151,3883

Fax

0-3721-1523,0-3721-2179

E-mail

webmaster@abhaiherb.com

Chaopraya Abhaiphubet Hospital : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 1

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Chaopraya Abhaiphubet Hospital : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 1
Author: 
poj1967
Pano description: 

Address

Abhaiphubet Chaopraya Hospital Foundation

32/7 Moo 12

Tambon Tangam Amphor Mueang
Prachin Buri 25000

Tel.

0-3721-3610,0-3721-1088 Ext. 3151,3883

Fax

0-3721-1523,0-3721-2179

E-mail

webmaster@abhaiherb.com