Chon Buri

Si Chang Island: Asdang Bridge

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Si Chang Island: Asdang Bridge
Author: 
poj1967
Pano description: 

พระจุฑาธุชราชฐาน ตั้งอยู่ ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี อดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเหตุการณ์ ร.ศ.112 ก็สิ้นสุดการเป็นเขตพระราชฐาน และมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาขอใช้พื้นที่ ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อเป็นสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต และทำหน้าที่ดูแลรักษาพระจุฑาธุชราชฐานไปในคราวเดียวกัน

พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง : Phra Chudadhuj Palace

During the years 1888-1892, King Chulalongkorn arranged for high-ranking members of the royal family to take a vacation on ko Sichang in order to recover from their illnesses. Among them were Princess Saovabha Phongsri ( Later Her Majesty Queen Sri Bajarindra). HRH Prince Vajiravudh and HRH Prince Asdang Dejavudh.
1888, King RamaV granted his personal funds for construction of three convalescence homes on the island. These structures were known as?Asaiyasathan?, These homes were meant to be used by the general public, Thai and foreigners alike.
HRH Prince Bhanurangsi Savangwongse, one of the king?s brothers, was appointed to be in charge of the royal residence. ( These places were given names that rhyme with one another, or His Majesty and accompanied him to the island.)Then in 1892, King Chulalongkorn came to stay on Ko Sichang for a long period of time. Pleased with the climate on the island and its lovely places of attractions, he had a royal summer residence built there.
At the same period Princess Saovabha Phongsri gave birth to a prince on the island. King Rama V named him HRH Prince Chudadhuj Dharadilok and the new royal residence was named Phra Chudadhuj Palace, after the newborn prince.

Si Chang Island: Asdangkhanimitr Temple

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Si Chang Island: Asdangkhanimitr Temple
Author: 
poj1967
Pano description: 

พระเจดีย์อุโบสถ วัดอัษฎางคนิมิต

เป็น พระอุโบสถที่อยู่ในเขตพระราชวัง มีลักษณะแตกต่างจากที่อื่น คือ มีพระอุโบสถอยู่ใต้เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ตัวพระอุโบสถสร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณเจดีย์อุโบสถยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งนำหน่อมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดียวปลูกไว้ด้วย พระเจดีย์อุโบสถนี้ตั้งอยู่บนเขา ณ ตำแหน่งที่สูง มองเห็นได้ชัด และจากองค์พระเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณพระราชฐานโดยรอบรวมถึงภูมิ ทัศน์ทางทะเลที่สวยงาม

Asdangkhanimitr Temple
In 1892 ,His Majesty King Chulalongkorn gave a royal command to build this Chedi.Its plysical feature is different from others and served as an ubosot ( a consecreted hall ); the building itself is in a speherical shape with arched roof and a Sinhalese style stupa stacked on top. Arched doors and windows of the Chedi are decorated with Gothic stain - glass light shades.
Asdangkhanimitr Temple
In 1891,HisMajestty observed that on a plot of land Wat ko Sichangthere were bungalows for rent to westerners on vacation.Moreover,when the King visited Ko Sichang he akso stayed at the palace near the temple.The area became a bustling place not suitable for monks to carry on their religious practice.His Majesty,
therefore,gave a royal command to build a new temple on the hillside south of the
palace compound and named the temple"Wat Asdangkhanimitr".He also granted land upon whice the consecrated hall was situated on may 12,1892,thus making it a temple officially accredited by the state.
Inside the temple,there was a distinctive unconventional concecrated hall constructed in a round shape to resamble a pagoda base.On top of the hall ,
instead of conventional roof , a Sinhalese style pagoa was build.Pointed arch doors and windowns , as in Gothic architecture, were employed together with stained glass rose windowns.Lan Prataksin or terrace for ceremonial walking ran around the consecrated hall.On these walls, there were eight stone inscriptions depicting the Lord Buddha's dharma.
In front of the consecrated hall, to the east,His Majesty King Chulalongkorn planted the sacred Sri Maha Bodhi Tree.The sapling was brought from Boddh Gaya,India by H.R.H. Prince Damrong Rajanubhab.

Si Chang Island: หาดถ้ำพัง, Haad Tham Pang

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Si Chang Island: หาดถ้ำพัง, Haad Tham Pang
Author: 
poj1967
Pano description: 

หาดถ้ำพัง ( อ่าวอัษฎางค์ )
อยู่ส่วนกลางทางด้านทิศตะวันตกของเกาะ มีลักษณะเป็นอ่าวโค้ง หาดทรายขาวสวยงาม มีผู้คนนิยมมาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมาก
ด้านเหนือหาดเป็นแหลมถ้ำพัง(แหลมจักรพงษ์)ทางทิศใต้ เป็นแหลมตุ๊กตา ทั้งสามแห่งนี้ล้วนเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์งดงามมาก และยังเป็น
สถานที่ตกปลาที่นักท่องเที่ยวนิยมไปตกปลาเป็นจำนวนมากเช่นกัน เพราะเป็นโขดหิน แหลมหินที่งดงาม ประกอบด้วยเนินสูงต่ำ
ทอดต่อเนื่องกันไป และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำ สุดขอบน้ำทะเลที่สวยงามแห่งหนึ่ง

Haad Tham Pang (Collapsed Cave Beach) is located in the central western part of Sichang Island. It is the largest beach on Sichang Island and is a long, gently curving beach with very white sand, well suited for those interested in swimming.
It also has jet skis, canoes and banana boats,
and a canoe service to nearby coral reefs. There are resorts, small restaurants and camping facilities for tourists. North of this bay is ?Laem Chakrapong? which is a cape of splendid rocks at the foot of a steep rocky hill. It is a favourite place for visitors to go fishing and watch the beautiful sunsets. The road to this bay is the concrete and lined with many different trees for those wishing to study them

Si Chang Island: พระจุฑาธุราชฐาน, Phra Chuthathut Palace

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Si Chang Island: พระจุฑาธุราชฐาน, Phra Chuthathut Palace
Author: 
poj1967
Pano description: 

พระจุฑาธุราชฐาน หรือ พระราชวังโบราณ ที่เกาะสีชัง ที่ซึ่งสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อน ประกอบไปด้วยตึกหลายหลังซึ่งผสมผสานด้วยอิทธิพลในแบบตะวันตก อันเป็นสิ่งสะท้อนถึงการเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติของสังคมไทยในช่วงดังกล่าว

การก่อสร้างประกอบด้วยตึก 3 หลัง คือ ตึกวัฒนา พระตำหนักทรงปั้นหยา เรือนไม้ลวดลายขนมปังผิง อยู่ติดชายหาดท่าวัง ตึกผ่องศรี หรือศาลาแปดเหลี่ยม ตึกอภิรมย์ พระราชวังจุฑาราชฐานนี้ ประกอบด้วย พระที่นั่ง 4 องค์ ตำหนัก 14 หลัง และศาลา 1 หลัง ส่วนพระราชวังไม้สัก ได้รื้อถอนย้ายมาก่อสร้างเป็นพระที่นั่งวิมานเมฆ ที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีก เช่น สระน้ำ บ่อน้ำ สะพานท่าเทียบเรือ และประภาคาร

King Rama IV, Rama V and Rama VI came to the island for their rest. King Rama V initiated construction of a royal summer palace, named "Phra Chuthathut Palace" (Thai: พระจุฑาธุชราชฐาน) after his son who was born on this island. This royal residence was abandoned in 1893 after the French occupied the island during a conflict with Thailand over control of neighboring Laos. In 1900, the palace was torn down and reassembled in Bangkok, where it is now named Vimanmek Palace.

The island was originally a minor district (King Amphoe) under the Mueang district of Samut Prakan Province. As of 1 January 1943 it was reassigned to the Si Ratcha district of Chonburi[1]. On 4 July 1994 the minor district was upgraded to a full district[2].