Restaurants

a cup of trees : อะ-คัพ-อ๊อฟ-ทรีส์ 1

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

a cup of trees : อะ-คัพ-อ๊อฟ-ทรีส์ 1
Author: 
poj1967
Pano description: 

a cup of trees : อะ-คัพ-อ๊อฟ-ทรีส์
Truly,deeply espresso and cakes

cake homemade
ขนมเค้กทำเองค่ะ ทำใหม่ๆทุกวันที่ร้าน
เป็นความตั้งใจและใส่ใจ พิถีพิถันกับรายละเอียด
ส่วนผสมต่างๆเลือกสรรคัดเกรด ขอให้มีความสุขกับเค้กนะคะ

living room
คือ concept ในการตกแต่งร้านค่ะ
สร้างบรรยากาศสบายๆ เหมือนอยู่ที่บ้าน
จะได้รู้สึกพักผ่อนและมีความสุข
กับการดื่มกาแฟและทานเค้ก

a cup of trees
อยู่ด้านหน้าปากทางเข้าตลาดต้นไม้ธัญศิริ คลอง6 ริมถนนรังสิต-นครนายก

จากถนนวิภาวดีรังสิต
วิ่งบนโทลเวย์.เลยสนามบินดอนเมืองมาสักครู่ ผ่านด่านเก็บเงินพอถึงช่วงที่เห็นห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
ให้เลี้ยวซ้ายลงตามป้ายบอกทางไปนครนายก จะเข้าสู่ถนนรังสิต-นครนายก คลอง1
มุ่งหน้าตรงอย่างเดียว ผ่านดรีมเวิล์ด(คลอง3) ผ่านแยกวงแหวนรอบนอก(คลอง5) ผ่านศูนย์ราชการธัญบุรี
ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จะเจอBigC อยู่ซ้ายมือตามด้วยปั้มปตท.
จากปั้มปตท.ประมาณ 300 เมตร.คือตลาดต้นไม้ธัญศิริ ปากทางเข้าตลาดขวามือคือ a cup of trees ค่ะ

จากวงแหวนรอบนอก(บางนา-บางปะอิน)
มุ่งหน้าไปทางบางปะอินผ่านด่านเก็บเงินมาสักครู่ สังเกตป้ายบอกทางออกรังสิตอย่าพึ่งเลี้ยวซ้ายออก
ให้ตรงขึ้นสะพานจะเห็นป้ายทางออกลงนครนายก เลี้ยวซ้ายลงมาจะเป็น ถนนรังสิต-นครนายกช่วงคลอง5
ตรงไปอีกประมาณไม่เกิน 10 นาที จะเจอBigC อยู่ซ้ายมือตามด้วยปั้มปตท.
จากปั้มปตท.ประมาณ 300 เมตร คือตลาดต้นไม้ธัญศิริ ปากทางเข้าตลาดขวามือคือ a cup of trees ค่ะ

อะ-คัพ-อ๊อฟ-ทรีส์ ตลาดต้นไม้ธัญศิริ ถนนรังสิต-นครนายก คลอง6 จังหวัดปทุมธานี tel: 0 2577 6445 / 08 1854 9989

a cup of trees : อะ-คัพ-อ๊อฟ-ทรีส์ 2

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

a cup of trees : อะ-คัพ-อ๊อฟ-ทรีส์ 2
Author: 
poj1967
Pano description: 

a cup of trees : อะ-คัพ-อ๊อฟ-ทรีส์
Truly,deeply espresso and cakes

cake homemade
ขนมเค้กทำเองค่ะ ทำใหม่ๆทุกวันที่ร้าน
เป็นความตั้งใจและใส่ใจ พิถีพิถันกับรายละเอียด
ส่วนผสมต่างๆเลือกสรรคัดเกรด ขอให้มีความสุขกับเค้กนะคะ

living room
คือ concept ในการตกแต่งร้านค่ะ
สร้างบรรยากาศสบายๆ เหมือนอยู่ที่บ้าน
จะได้รู้สึกพักผ่อนและมีความสุข
กับการดื่มกาแฟและทานเค้ก

a cup of trees
อยู่ด้านหน้าปากทางเข้าตลาดต้นไม้ธัญศิริ คลอง6 ริมถนนรังสิต-นครนายก

จากถนนวิภาวดีรังสิต
วิ่งบนโทลเวย์.เลยสนามบินดอนเมืองมาสักครู่ ผ่านด่านเก็บเงินพอถึงช่วงที่เห็นห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
ให้เลี้ยวซ้ายลงตามป้ายบอกทางไปนครนายก จะเข้าสู่ถนนรังสิต-นครนายก คลอง1
มุ่งหน้าตรงอย่างเดียว ผ่านดรีมเวิล์ด(คลอง3) ผ่านแยกวงแหวนรอบนอก(คลอง5) ผ่านศูนย์ราชการธัญบุรี
ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จะเจอBigC อยู่ซ้ายมือตามด้วยปั้มปตท.
จากปั้มปตท.ประมาณ 300 เมตร.คือตลาดต้นไม้ธัญศิริ ปากทางเข้าตลาดขวามือคือ a cup of trees ค่ะ

จากวงแหวนรอบนอก(บางนา-บางปะอิน)
มุ่งหน้าไปทางบางปะอินผ่านด่านเก็บเงินมาสักครู่ สังเกตป้ายบอกทางออกรังสิตอย่าพึ่งเลี้ยวซ้ายออก
ให้ตรงขึ้นสะพานจะเห็นป้ายทางออกลงนครนายก เลี้ยวซ้ายลงมาจะเป็น ถนนรังสิต-นครนายกช่วงคลอง5
ตรงไปอีกประมาณไม่เกิน 10 นาที จะเจอBigC อยู่ซ้ายมือตามด้วยปั้มปตท.
จากปั้มปตท.ประมาณ 300 เมตร คือตลาดต้นไม้ธัญศิริ ปากทางเข้าตลาดขวามือคือ a cup of trees ค่ะ

อะ-คัพ-อ๊อฟ-ทรีส์ ตลาดต้นไม้ธัญศิริ ถนนรังสิต-นครนายก คลอง6 จังหวัดปทุมธานี tel: 0 2577 6445 / 08 1854 9989

a cup of trees : อะ-คัพ-อ๊อฟ-ทรีส์ 3

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

a cup of trees : อะ-คัพ-อ๊อฟ-ทรีส์ 3
Author: 
poj1967
Pano description: 

a cup of trees : อะ-คัพ-อ๊อฟ-ทรีส์
Truly,deeply espresso and cakes

cake homemade
ขนมเค้กทำเองค่ะ ทำใหม่ๆทุกวันที่ร้าน
เป็นความตั้งใจและใส่ใจ พิถีพิถันกับรายละเอียด
ส่วนผสมต่างๆเลือกสรรคัดเกรด ขอให้มีความสุขกับเค้กนะคะ

living room
คือ concept ในการตกแต่งร้านค่ะ
สร้างบรรยากาศสบายๆ เหมือนอยู่ที่บ้าน
จะได้รู้สึกพักผ่อนและมีความสุข
กับการดื่มกาแฟและทานเค้ก

a cup of trees
อยู่ด้านหน้าปากทางเข้าตลาดต้นไม้ธัญศิริ คลอง6 ริมถนนรังสิต-นครนายก

จากถนนวิภาวดีรังสิต
วิ่งบนโทลเวย์.เลยสนามบินดอนเมืองมาสักครู่ ผ่านด่านเก็บเงินพอถึงช่วงที่เห็นห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
ให้เลี้ยวซ้ายลงตามป้ายบอกทางไปนครนายก จะเข้าสู่ถนนรังสิต-นครนายก คลอง1
มุ่งหน้าตรงอย่างเดียว ผ่านดรีมเวิล์ด(คลอง3) ผ่านแยกวงแหวนรอบนอก(คลอง5) ผ่านศูนย์ราชการธัญบุรี
ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จะเจอBigC อยู่ซ้ายมือตามด้วยปั้มปตท.
จากปั้มปตท.ประมาณ 300 เมตร.คือตลาดต้นไม้ธัญศิริ ปากทางเข้าตลาดขวามือคือ a cup of trees ค่ะ

จากวงแหวนรอบนอก(บางนา-บางปะอิน)
มุ่งหน้าไปทางบางปะอินผ่านด่านเก็บเงินมาสักครู่ สังเกตป้ายบอกทางออกรังสิตอย่าพึ่งเลี้ยวซ้ายออก
ให้ตรงขึ้นสะพานจะเห็นป้ายทางออกลงนครนายก เลี้ยวซ้ายลงมาจะเป็น ถนนรังสิต-นครนายกช่วงคลอง5
ตรงไปอีกประมาณไม่เกิน 10 นาที จะเจอBigC อยู่ซ้ายมือตามด้วยปั้มปตท.
จากปั้มปตท.ประมาณ 300 เมตร คือตลาดต้นไม้ธัญศิริ ปากทางเข้าตลาดขวามือคือ a cup of trees ค่ะ

อะ-คัพ-อ๊อฟ-ทรีส์ ตลาดต้นไม้ธัญศิริ ถนนรังสิต-นครนายก คลอง6 จังหวัดปทุมธานี tel: 0 2577 6445 / 08 1854 9989

Tamnanpar Restaurant: สวนอาหารตำนานป่า 8

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Tamnanpar Restaurant: สวนอาหารตำนานป่า 8
Author: 
poj1967
Pano description: 

ร้านอาหารและรีสอร์ทสไตล์ธรรมชาติที่จะเปลี่ยนมิติความรู้สึกใหม่ ผ่านความรู้สึกสงบ เป็นส่วนตัว อบอุ่นด้วยกลิ่นไอธรรมชาติ ที่โอบล้อมตัวคุณด้วยความสมบูรณ์จากแมกไม้นานาพันธุ์ ท่ามกลางเสียงน้ำตกที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายในวันพักผ่อน ชิวๆ

- ร้านอาหารเปิดบริการ 10.00-22.00 น.
- รีสอร์ท ราคาห้องละ 2,500-3000 บาท/2ท่าน รวมอาหารเช้า
- มีจักรยานให้ปั่นชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบบนเนื้อที่ 150 ไร่
- บริการเรือปั่นฟรี สำหรับลูกค้า รีสอร์ท

More information / Make a reservation

โทร.038-652-884 , 038-652-879 ,081-659-5405 / 081- 578 -0655

FAX 038 – 652 -882

Tamnanpar Restaurant: สวนอาหารตำนานป่า 7

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Tamnanpar Restaurant: สวนอาหารตำนานป่า 7
Author: 
poj1967
Pano description: 

ร้านอาหารและรีสอร์ทสไตล์ธรรมชาติที่จะเปลี่ยนมิติความรู้สึกใหม่ ผ่านความรู้สึกสงบ เป็นส่วนตัว อบอุ่นด้วยกลิ่นไอธรรมชาติ ที่โอบล้อมตัวคุณด้วยความสมบูรณ์จากแมกไม้นานาพันธุ์ ท่ามกลางเสียงน้ำตกที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายในวันพักผ่อน ชิวๆ

- ร้านอาหารเปิดบริการ 10.00-22.00 น.
- รีสอร์ท ราคาห้องละ 2,500-3000 บาท/2ท่าน รวมอาหารเช้า
- มีจักรยานให้ปั่นชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบบนเนื้อที่ 150 ไร่
- บริการเรือปั่นฟรี สำหรับลูกค้า รีสอร์ท

More information / Make a reservation

โทร.038-652-884 , 038-652-879 ,081-659-5405 / 081- 578 -0655

FAX 038 – 652 -882

Tamnanpar Restaurant: สวนอาหารตำนานป่า 6

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Tamnanpar Restaurant: สวนอาหารตำนานป่า 6
Author: 
poj1967
Pano description: 

ร้านอาหารและรีสอร์ทสไตล์ธรรมชาติที่จะเปลี่ยนมิติความรู้สึกใหม่ ผ่านความรู้สึกสงบ เป็นส่วนตัว อบอุ่นด้วยกลิ่นไอธรรมชาติ ที่โอบล้อมตัวคุณด้วยความสมบูรณ์จากแมกไม้นานาพันธุ์ ท่ามกลางเสียงน้ำตกที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายในวันพักผ่อน ชิวๆ

- ร้านอาหารเปิดบริการ 10.00-22.00 น.
- รีสอร์ท ราคาห้องละ 2,500-3000 บาท/2ท่าน รวมอาหารเช้า
- มีจักรยานให้ปั่นชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบบนเนื้อที่ 150 ไร่
- บริการเรือปั่นฟรี สำหรับลูกค้า รีสอร์ท

More information / Make a reservation

โทร.038-652-884 , 038-652-879 ,081-659-5405 / 081- 578 -0655

FAX 038 – 652 -882

Tamnanpar Restaurant: สวนอาหารตำนานป่า 5

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Tamnanpar Restaurant: สวนอาหารตำนานป่า 5
Author: 
poj1967
Pano description: 

ร้านอาหารและรีสอร์ทสไตล์ธรรมชาติที่จะเปลี่ยนมิติความรู้สึกใหม่ ผ่านความรู้สึกสงบ เป็นส่วนตัว อบอุ่นด้วยกลิ่นไอธรรมชาติ ที่โอบล้อมตัวคุณด้วยความสมบูรณ์จากแมกไม้นานาพันธุ์ ท่ามกลางเสียงน้ำตกที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายในวันพักผ่อน ชิวๆ

- ร้านอาหารเปิดบริการ 10.00-22.00 น.
- รีสอร์ท ราคาห้องละ 2,500-3000 บาท/2ท่าน รวมอาหารเช้า
- มีจักรยานให้ปั่นชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบบนเนื้อที่ 150 ไร่
- บริการเรือปั่นฟรี สำหรับลูกค้า รีสอร์ท

More information / Make a reservation

โทร.038-652-884 , 038-652-879 ,081-659-5405 / 081- 578 -0655

FAX 038 – 652 -882

Tamnanpar Restaurant: สวนอาหารตำนานป่า 4

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Tamnanpar Restaurant: สวนอาหารตำนานป่า 4
Author: 
poj1967
Pano description: 

ร้านอาหารและรีสอร์ทสไตล์ธรรมชาติที่จะเปลี่ยนมิติความรู้สึกใหม่ ผ่านความรู้สึกสงบ เป็นส่วนตัว อบอุ่นด้วยกลิ่นไอธรรมชาติ ที่โอบล้อมตัวคุณด้วยความสมบูรณ์จากแมกไม้นานาพันธุ์ ท่ามกลางเสียงน้ำตกที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายในวันพักผ่อน ชิวๆ

- ร้านอาหารเปิดบริการ 10.00-22.00 น.
- รีสอร์ท ราคาห้องละ 2,500-3000 บาท/2ท่าน รวมอาหารเช้า
- มีจักรยานให้ปั่นชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบบนเนื้อที่ 150 ไร่
- บริการเรือปั่นฟรี สำหรับลูกค้า รีสอร์ท

More information / Make a reservation

โทร.038-652-884 , 038-652-879 ,081-659-5405 / 081- 578 -0655

FAX 038 – 652 -882

Tamnanpar Restaurant: สวนอาหารตำนานป่า 3

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Tamnanpar Restaurant: สวนอาหารตำนานป่า 3
Author: 
poj1967
Pano description: 

ร้านอาหารและรีสอร์ทสไตล์ธรรมชาติที่จะเปลี่ยนมิติความรู้สึกใหม่ ผ่านความรู้สึกสงบ เป็นส่วนตัว อบอุ่นด้วยกลิ่นไอธรรมชาติ ที่โอบล้อมตัวคุณด้วยความสมบูรณ์จากแมกไม้นานาพันธุ์ ท่ามกลางเสียงน้ำตกที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายในวันพักผ่อน ชิวๆ

- ร้านอาหารเปิดบริการ 10.00-22.00 น.
- รีสอร์ท ราคาห้องละ 2,500-3000 บาท/2ท่าน รวมอาหารเช้า
- มีจักรยานให้ปั่นชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบบนเนื้อที่ 150 ไร่
- บริการเรือปั่นฟรี สำหรับลูกค้า รีสอร์ท

More information / Make a reservation

โทร.038-652-884 , 038-652-879 ,081-659-5405 / 081- 578 -0655

FAX 038 – 652 -882

Tamnanpar Restaurant: สวนอาหารตำนานป่า 2

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Tamnanpar Restaurant: สวนอาหารตำนานป่า 2
Author: 
poj1967
Pano description: 

ร้านอาหารและรีสอร์ทสไตล์ธรรมชาติที่จะเปลี่ยนมิติความรู้สึกใหม่ ผ่านความรู้สึกสงบ เป็นส่วนตัว อบอุ่นด้วยกลิ่นไอธรรมชาติ ที่โอบล้อมตัวคุณด้วยความสมบูรณ์จากแมกไม้นานาพันธุ์ ท่ามกลางเสียงน้ำตกที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายในวันพักผ่อน ชิวๆ

- ร้านอาหารเปิดบริการ 10.00-22.00 น.
- รีสอร์ท ราคาห้องละ 2,500-3000 บาท/2ท่าน รวมอาหารเช้า
- มีจักรยานให้ปั่นชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบบนเนื้อที่ 150 ไร่
- บริการเรือปั่นฟรี สำหรับลูกค้า รีสอร์ท

More information / Make a reservation

โทร.038-652-884 , 038-652-879 ,081-659-5405 / 081- 578 -0655

FAX 038 – 652 -882