แนะนำเว็บ SawasdeeVR.com

ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวมากมาย ข้อมูลพื้นฐานหลักๆ ส่วนใหญ่จะเป็นตัวหนังสือ, รูปภาพ และสื่อวีดีทัศน์ แต่จะมีเว็บไซต์ น้อยมากที่มีภาพเสมือนจริง แบบ 360คูณ180องศา อันเนื่องมาจากความซับซ้อนในการถ่ายทำ และต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการในการนำเสนอและเผยแพร่
SawasdeeVR.com ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนเนื้อหา ภาพเสมือนจริง แบบ 360คูณ180องศา ให้แก่เว็บไซต์เพื่อท่องเที่ยว และธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีข้อมูลที่ ครบถ้วนสมบรูณ์น่าสนใจยิ่งขึ้น และเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก โดยใช้เทคโนโลยี ภาพเสมือนจริง ให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้จากรูปภาพธรรมดาทั่วไป พร้อมทั้งผสมผสานเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย และสังคมออนไลน์เข้ามาด้วยกันอย่างกลมกลืนสมบรูณ์แบบ จึงทำให้ เว็บไซต์ SawasdeeVR.com เป็นสื่อประสิทธิภาพสูงที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
ที่มาของชื่อ SawasdeeVR.com คำว่า สวัสดี เป็นคำทักทายที่สุภาพ และแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่อ่อนน้อมมีมิตรไมตรีของคนไทย ส่วนคำว่า VR ในยุคปัจจุบันจะหมายถึง Virtual Reality หรือ ความจริงเสมือน เมื่อรวมสองคำนี้เข้าด้วยกันจึงมีนัยยะของความเป็นไทยในโลกกับความจริงเสมือน จึงได้นำคำนี้มาใช้เป็นชื่อเว็บไซต์ที่ พาผู้ชมท่องเที่ยวได้เสมือนมาชมสถานที่นั้นด้วยตนเอง

What is SawasdeeVR.com?

poj1967's picture

Q: What is SawasdeeVR.com?
A: SawasdeeVR.com is a FREE Thai's Panoramic Virtual Reality services website.

Q: Who going to use this website?
A: Anybody who interested to see more pictures of Thailand beyond conventional photos. It's offered 360 by 180 degree of view angle control by each viewer, which can independently zoom in-out, exploring the environment just like you virtually there!

Q: Who else can use this website?
A: Tourist agency, website, hotels, MICE industry, and who ever need new kind of media for their website to display Thailand in other dimension.

Q: How can I get the Panoramic Virtual Reality content into my website, web-board or Facebook?
A: It's easy, you just find the Pano you like, then click "Embed in my web" and then "copy" or "paste" the code into your page design layout or web-board. For any social media website there are the button to support of favorite one like Facebook, Tweeter and so on.

Q: Is it really free to use in commercial site?
A: Absolutely 100% free services you can links or embed our Pano into your site by using our supplied code.

Q: Wow, this sound too good to be true...what a catch?
A: Nothing behind, we love Thailand and we like to support our tourist industry. So the site are funded by people who love this beautiful country and people. So our site welcome any supporter.

Q: What SawasdeeVR mean?
A: Sawasdee is Thai's greeting. We said Sawasdee when we meet or leave. And VR stand for Virtual Reality which our site using technology originally introduced by Apple Inc. as part of it multimedia system extension call QuickTime Virtual Reality or QTVR, then later evolved into Flash technology.