Light and Sound at the Grand Palace 2011

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Light and Sound at the Grand Palace 2011
Author: 
poj1967
Pano description: 

Light and Sound at the Grand Palace : วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราชา

สำนักพระราชวังจัดการแสดง วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราชา
เฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

เริ่มเปิดความอลังการตั้งแต่ ๑๗ ธ.ค.นี้ ? ๒๘ ก.พ. ๕๔ ด้วยเทคนิควิชวลเอฟเฟ็กต์ที่หลากหลายและสมบูรณ์แบบที่สุด ภูมิใจที่ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเฉลิมพระเกียรติใน ๓ โอกาสมหามงคลร่วมกัน ด้านกระแสตอบรับดีเกินคาด

สำนักพระราชวังเตรียมเปิดให้ชมการแสดงแสง เสียง และสื่อผสม ?วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราชา? อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ที่สนามหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ? ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้มีโอกาสเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรร่วมกัน
นายรัตนาวุธ วัชโรทัย ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง ในฐานะรองประธานโครงการฯ กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแสดงในครั้งนี้ว่า สำนักพระราชวังตั้งใจที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบูรพกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเฉลิมฉลองใน ๓ โอกาสสำคัญที่จะนำมาซึ่งความปลื้มปีติของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า คือการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ด้วย
วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราชา? เป็นการร้อยเรียงประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างเมือจนถึงปัจจุบัน โดยมี จอย - รินลณี ศรีเพ็ญ รับบท ?จิตตสยาม? ผู้เล่าเรื่องและเชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญในแต่ละรัชสมัย นำเสนอผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ทั้งการฉายภาพนิ่งและภาพยนตร์ การแสดง และเทคนิคพิเศษมากมาย ที่จะสร้างความประทับใจและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญให้แผ่นดินไทยผ่านพ้นจากภัยอันตราย และวิกฤตการณ์ต่างๆ รวมถึงการธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาติ และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองมาโดยตลอด ทุกพระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อความผาสุกของพวกเราทุกคน

เรามุ่งหวังหวังให้ทุกภาคส่วนและประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดี เผยแพร่พระเกียรติคุณ และถวายพระพรร่วมกันให้มากที่สุด จึงจัดการแสดงเป็นระยะเวลากว่า ๒ เดือน รวมทั้งสิ้น ๕๘ รอบ โดยไม่หวังผลกำไร และไม่ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรใดๆ ให้เป็นสปอนเซอร์ แต่ต้องการให้มีผู้มาร่วมชมกันให้มากที่สุด โดยถือว่าทุกคนคือผู้ร่วมจัดงานนี้ด้วยกันกับเรา และเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่มีกระแสการตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย โดยมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจและจองรอบการแสดงเกือบทุกรอบแล้ว ทั้งการจองแบบเหมารอบและการจองเป็นบางส่วนในแต่ละรอบ
สำนักพระราชวังประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมาแล้วจากการจัดการแสดงในลักษณะนี้ที่พระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๑๒ ปีก่อน พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยเป็นผู้เริ่มต้นนำการเฉลิมฉลองล่วงหน้า ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา และได้ปรับรูปแบบบางส่วนเพื่อนำไปจัดแสดงใน ๘ จังหวัดทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างน่าตื้นตันใจ จึงตั้งใจว่าจะจัดงานถวายให้สมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา และครั้งต่อไปก็จะจัดถวายในโอกาสสำคัญที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๙๖ พรรษา? นายรัตนาวุธกล่าว

ด้าน นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้กำกับและอำนวยการผลิต ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคว่า
วิธีการนำเสนอในการแสดงชุด ?วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราชา? จะเป็นการสะท้อนภาพของเหตุการณ์จริง ในช่วงรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ ซึ่งยังไม่มีภาพถ่าย จึงต้องใช้ภาพจิตรกรรมฝาผนังและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สร้างในสมัยนั้น รวมถึงการใช้ภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ร่วมกับ ช่างเขียนชาวอิตาเลี่ยน ที่อยู่ในพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นแหล่งข้อมูลในการทำมัลติมีเดีย เพื่อให้เกิดมิติและความสวยงาม
สำหรับเทคนิคต่างๆ ที่นำเสนอในการแสดงครั้งนี้สร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบของการผสมผสานทั้งแสง เสียง และสื่อผสม ประกอบไปด้วยนักแสดงและทีมงานกว่า ๑๐๐ คน ใช้เทคนิควิชวลเอฟเฟ็กต์ (Visual Effect) ที่หลากหลายและสมบูรณ์แบบที่สุดในการจัดการแสดง เช่น เทคนิคฮาโลแกรม ( Halogram) แบบลอยตัวในการถ่ายทอดเรื่องราว และใช้เทคนิค Visual Effect ขนาดเท่าตัวจริง ที่สามารถแสดงปฏิสัมพันธ์กับนักแสดงบนเวทีได้ นอกจากนี้ยังมีเทคนิค ๓ มิติในการประกอบฉาก ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ทำฉากรูปแบบ ๓ มิติให้สัมพันธ์กับสถานที่จริง สำหรับเทคนิค Mapping จะเป็นเทคนิคที่ฉายภาพเข้าไปในวัตถุ ๓ มิติ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย? นายเสริมคุณกล่าว

การแสดงเฉลิมพระเกียรติ วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราชา? ความยาว ๙๐ นาที บริหารโครงการโดย บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท กันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด บริหารการผลิตโดย บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน) เริ่มแสดงตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. โดยงดการแสดงทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และงดการแสดงในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ๓ มกราคม ๒๕๕๔ รวมจัดการแสดงทั้งสิ้น ๕๘ รอบ รอบละ ๒,๐๐๐ ที่นั่งโดยระบุเลขที่นั่งทั้งหมด บัตรราคา ๕๐๐ บาท ทุกที่นั่ง มีจำหน่ายเพียงแห่งเดียวที่ห้องประชาสัมพันธ์ ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐, ๐ ๒๖๒๓ ๕๔๙๙ ต่อ ๑๑๒๐ - ๑๑๒๓, ๑๑๒๖ และ ๔๕๖๗ ๔๕๖๘
องค์กรภาครัฐและเอกชนจองรอบการแสดงแล้ว ๕๖ รอบ จากการแสดงที่จะจัด ๕๘ รอบ ทั้งแบบเหมารอบและจองเป็นบางส่วน เรียงลำดับตามวันที่จัดแสดง ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าจิตรลดา, พรรคภูมิใจไทย, คิง เพาเวอร์, บจก. ไทยแอร์เอเชีย, บมจ. การบินไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, บจก. แอมเวย์ (ประเทศไทย), บมจ. ปตท. และบริษัทในเครือ, บมจ. ไทยออยล์, บมจ. บางจากปิโตรเลียม, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, บจก. อารยา พร็อพเพอร์ตี้, บจก. สยามไวเนอรี่, บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ, บจก. สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท, ธนาคารออมสิน, บจก. เอ็ม. เอส.เอส. เคเบิ้ลทีวี, บจก. อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ (เอไอเอ ประเทศไทย)

******************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์การแสดงฯ
อัญชลี เชื้อน้อย ๐๘ ๙๘๗๐ ๙๙๓๖ สุขกมล งามสม ๐๘ ๙๔๘๔ ๙๘๙๔
ชามานันท์ สุจริตกุล ๐๘ ๑๘๓๕ ๙๕๘๕

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
โทร. ๐๒ ๒๘๑๘๑๙๙, ๐ ๒๒๘๐ ๘๗๑๐ ต่อ ๑๑๐๔ - ๑๑๑๔
รสิตา วัชโรทัย ๐๘ ๖๘๘๐ ๖๘๐๙ อมรวรรณ ม่วงพรหม ๐๘ ๑๖๑๗ ๘๖๑๐
พนิดา พฤกษานานนท์ ๐๘ ๑๖๑๑ ๐๖๔๖

Date taken: 
Wed, 2010-12-15
5
Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Location

Javascript is required to view this map.